Huur

Belangrijk : instrumenten worden enkel in huur of huurkoop gegeven aan personen die in België woonachtig                        zijn.                                                                                                                                            Important : instruments are only given in rent or hire-purchase to persons residing in Belgium.

Ze worden telkens verhuurd met een koffer, een goede boog, een schoudersteun voor de violen, een hoes voor de cello's en een stukje hars. De cello's kunnen na 6 maanden van de huurperiode aangekocht worden en
dan wordt al het reeds betaalde in mindering gebracht !
Deze regeling geldt niet voor de violen.

De huurinstrumenten zijn nieuw en van zeer goede kwaliteit

Violen : maten 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 4/4, en ook 7/8

Cello's : maten 1/4 - 1/2 - 3/4 - 7/8 - 4/4             

Alle instrumenten worden verhuurd per 6 maanden aan zéér voordelige prijzen !

Prijzen :

Violen : € 15,00/maand

Cello's : - student model € 35,00/maand                                                                                                                                      - gevorderde studenten : € 50,00/maand                                                                                                                      - 7/8 cello voor gevorderde studenten : € 50,00/maand                                                                                            - 7/8 cello voor beginnende studenten : € 30,00/maand

De gevraagde waarborg hangt af van het gekozen instrument.

Meer inlichtingen : klik hier