Huurkoop

Belangrijk : instrumenten worden enkel in huur of huurkoop gegeven aan personen die in België woonachtig                        zijn.                                                                                                                                                      Important : instruments are only given in rent or hire-purchase to persons residing in Belgium.

Instrumenten met een waarde vanaf € 900,00 kunnen ook aangekocht worden via een huurkoopsysteem :
- de huurkoop kan plaatsvinden over een termijn van 3, 6 of 12 maanden;
- de waarborg = 1/3 van de aankoopsom;
- de huurkoopsom = aankoopsom - waarborg + een percentage op de
  huurkoopsom naargelang de huurkoopperiode (3, 6 of 12 maanden)
- het te betalen maandelijks bedrag = huurkoopsom : het aantal gekozen maanden.
                                                                                                                                                                                                De percentages verschillen volgens de gekozen termijn :                                                                                           
- huurkoop in 3 maanden : 10% op de huurkoopsom;                                                                                                  - huurkoop in 6 maanden : 12% op de huurkoopsom;                                                                                                  - huurkoop in 12 maanden : 15% op de huurkoopsom.

Een voorbeeld :
u koopt een instrument van € 900,00 en u sluit het huurkoopcontract af over 6 maanden.
Waarborg = € 900,00 : 3 = € 300,00
Huurkoopsom = € 900,00 - € 300,00 + € 72,00 (= 12% van € 600,00) = € 672,00
Te betalen maandelijks bedrag = € 672,00 : 6 = € 112,00
Op de dag van de aankoop betaalt u de waarborg + de eerste maand van de huurkoop.
U betaalt dus in totaal voor dit instrument € 972,00

Uitzondering : instrumenten die door mij met de hand gebouwd zijn kunnen NIET volgens dit huurkoopsysteem aangekocht worden !

Interesse en/of vragen : klik hier